PRIVACYBELEID

Art.1 Vertrouwelijkheidsregels

De algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de AVG, dat wil zeggen de algemene verordening gegevensbescherming) is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Het legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaren als onderdeel van de verwerking van persoonsgegevens van hun klanten en prospects, om hun privacy te beschermen.

Hiermee willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art.2 De verantwoordelijke

De "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens is de beheerder van de site die u heeft gebruikt en waaraan u gegevens heeft doorgegeven.

Art.3 Juridische basis voor gegevensverwerking en gebruik

We mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor zowel legitieme als noodzakelijke doeleinden (artikel 6 AVG):
Concreet betekent dit dat wij uw persoonsgegevens, al dan niet in elektronische vorm, verwerken voor legitieme doeleinden in het kader van de contractuele relatie, zaken en beveiliging / veiligheid.
Deze doeleinden zijn in het bijzonder, maar niet alleen, de volgende:

 • Communicatie van informatie, aanbiedingen en prospects;

 • Communicatie in het kader van de uitvoering van een contract;

Art.4 Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die u aanbelangt en op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens, die u niet identificeren, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen daarom zijn:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, ondernemingsnummer, enz.);

 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, etc.);

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factuurgegevens,…);

 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het met ons gesloten contract (onderwerp van het contract, factuuradres, professionele gegevens, enz.);

 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, loggegevens, elektronische identificatiegegevens, factuurgegevens, enz.);

Gevoelige data :
De verwerking van persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen onthullen, evenals de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het doel een natuurlijke persoon uniek te identificeren, gegevens betreffende het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon zijn verboden.
We zijn toegewijd om dit verbod strikt te respecteren.

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Met wie delen we uw gegevens?

Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonlijke gegevens

De gegevens die we bewaren, zijn in principe van jou afkomstig. Als u niet van plan bent de verplichte of noodzakelijke informatie te verstrekken, kunt u het voordeel van bepaalde voordelen verliezen en / of kunnen we besluiten om onze diensten voor u te beëindigen.

Art.6 Toegang tot persoonlijke gegevens

Uw gegevens zijn voornamelijk voor intern gebruik. Om bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld of zelfs verwerkt door derden. We zullen echter zorgen voor naleving van de AVG-voorschriften door onze onderaannemers. De verwerking van gegevens door hen wordt beheerst door een strikt wettelijk kader.

Art.7 Bewaartermijn van gegevens

We implementeren de nodige middelen om ervoor te zorgen dat het bewaren van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden de wettelijke termijnen niet overschrijdt.

Art.8 Wat zijn uw rechten?

We zijn toegewijd om de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonlijke gegevens van elk te garanderen (Art. 32 van de AVG).

 • - Recht op toegang (Art. 15 van de AVG);

We geven iedereen het recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens en het recht om er waar redelijkerwijs een kopie van te verkrijgen of te maken.

 • - Recht op rectificatie (Art. 16 RGPD);

We erkennen de mogelijkheid om rectificatie van foutieve gegevens te vragen en om te vragen wat moet worden aangevuld.

 • - Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de RGPD) en recht om de verwerking te beperken (Art. 18 van de RGPD);

We verbinden ons ertoe om het wissen van uw persoonlijke gegevens toe te staan, met name in de volgende gevallen:

 • - Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
  - U maakt bezwaar tegen de verwerking;
  - De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  - Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG);

De klant heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie als hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een schending van de AVG vormt.

Art.9. Onze verloving

We streven ernaar om beveiligingstechnieken te implementeren om opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, illegale of onbedoelde vernietiging en onopzettelijk verlies.

Artikel 10. Procedure bij overtredingen

Het is altijd mogelijk dat persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de contractuele relatie in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.
Wanneer de schending een hoog risico inhoudt voor de mensenrechten en vrijheden, zullen we hen onmiddellijk op de hoogte stellen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de Privacycommissie binnen 72 uur na kennisname van de betreffende schending op de hoogte te stellen, tenzij de schending geen hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de niemand. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw akkoord:

Kunst. 11. Toestemming

U geeft uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, op eenvoudig schriftelijk verzoek. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen

+32474 32 98 82

Kerkweg nr.1
1703 Schepdaal

Kerkweg nr.1
1703 Schepdaal

Openingstijd

Ma : 10:00-18:00

Di : 10:00-18:00

Wo : 10:00-18:00

Do : 10:00-18:00

Vr : 10:00-18:00

Za : 10:00-18:00

Zo : Gesloten

 • Facebook
 • Instagram